LOB vakinformatie 2019

Structuur LOB

LOB bestaat uit 3 onderdelen:

  • LOB
  • LOB-KD
  • LOB Peercoaching (leerjaar 1 & 3)

Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat het inhoudt.


LOB

LOB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Loopbaancompetenties
  • Studievaardigheden (alleen semester 1 & 2)
  • BPV-begeleiding
  • Individuele gesprekken en IJK-momenten

Deze onderdelen worden hieronder verder uitgelegd.

Loopbaancompetenties

Gedurende de opleiding werk je aan verschillende competenties die van belang zijn voor jou als medewerker in de maatschappelijke zorg. In de gehele opleiding staat het ontwikkelen van de 5 loopbaancompetenties centraal.

In leerjaar 1 start je met de kwaliteitenreflectie (1). Wat kan je? Wat wil je nog leren of ontwikkelen? Welke kennis en vaardigheden zijn van belang voor je loopbaan? Ook ga je nadenken over waarom je kiest voor een beroep in de maatschappelijke zorg.

Wat wil je en waarom wil je dat? Welke persoonlijke waarden horen hier bij? Dit noemen we de motievenreflectie (2). De motievenreflectie kan gezien worden als rode draad. Voor jou moet helder worden/zijn wat je motieven zijn bij het maken van (vervolg) keuzes.

Terwijl je dit aan het doen bent ontvang je van ons begeleiding bij je loopbaansturing (4). Je gaat je eigen leerproces plannen en sturen. Dit doe je door persoonlijke leerdoelen te formuleren en na te denken over hoe en op welke termijn je deze doelen gaat behalen.

Eenmaal op werkexploratie (3) t.b.v. het vinden van een passende stage zet je stappen in het netwerken (5). Je onderzoekt wie je kan helpen bij het behalen van je persoonlijke leerdoelen en bij het vinden van een geschikte stage voor semester 2.

Gedurende je studieloopbaan houd je bij welke ontwikkelingen je doormaakt in relatie tot je loopbaancompetenties. Jij bent immers eigenaar van je eigen loopbaanproces.

Studievaardigheden

In semester 1 en 2 ga je aan de slag met het ontwikkelen van studievaardigheden. Wat zijn studievaardigheden? Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in de opleiding. Je kunt dan denken aan het verzamelen en lezen van informatie, het maken van en werken volgens een studieplanning, het organiseren van je studie, het voorbereiden voor toetsen of opdrachten en het maken van goede aantekeningen en samenvattingen.

BPV-begeleiding

In semester 1 loop je nog geen stage, tóch krijg  je dan al BPV-begeleiding. Deze begeleiding helpt je bij het vinden van een passende BPV-plaats, het voorbereiden op de BPV en welke regels er gelden in de BPV. 

Vanaf semester 2 loop je stage en zal de BPV-begeleiding bestaan uit o.a.:

  • Intervisie
  • Voortgang van de BPV-opdrachten
  • Het voorbereiden van een BPV-bezoek. 

Vanaf semester 3 komt daar het onderwerp 'Examenplanning' nog bij.

Individuele gesprekken

Tijdens het semester voer je een aantal individuele gesprekken met je LOB’er om jouw studievoortgang te bespreken. 


LOB-kd

LOB-KD staat voor LOB- Kwaliteit en Deskundigheid. Dit vak bereidt de student voor op de volgende examens:

B1-K2-W1
Werkt aan de eigen deskundigheid
B1-K2-W2
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg


LOB Peercoaching

Bij de start van semester 1 wordt elke eerstejaarsstudent gekoppeld aan een derdejaarsstudent (peercoach). Elke week is er een uur LOB gereserveerd voor peercoaching. De onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn onder andere:

Instructie over Outlook, Groups, Crebo, Myprint, DSDO
Voorlichting over werkvelden en doelgroepen
Op bezoek bij stageplek peercoach
Ondersteuning bij de oriëntatie op stage
Intervisie
Methodische Werkbegeleiding
Ondersteuning bij het vinden van een stageplek


Voor peercoaching geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.


Toetsing

Voor het vak LOB is de beoordelingsvorm een portfolio met daarin een aantal opdrachten. Als je aan de criteria hebt voldaan, tekent de docent de opdracht af op de aftekenlijst LOB. 

De docent geeft aan waaruit het portfolio minimaal moet bestaan en op welke datum je het complete portfolio LOB in bij de docent inlevert. De docent beoordeelt of jouw portfolio voldoende is. Dit gebeurt aan de hand van een aftekenlijst. Wanneer een opdracht voldoende is, tekent de docent deze opdracht af of de aftekenlijst.

Aftekenlijst semester 1

Aftekenlijst semester 2

Aftekenlijst semester 3 t/m 6


LET OP: Het positief afronden van LOB is een vereiste voor het behalen van je diploma. Alle toetsonderdelen moeten positief worden afgerond.

Naar boven
/var/www/bib-mzdocenten-albeda.learningmatters.nl