Voortgangsystematiek 2018-2021

Beoordeling van de studievoortgang

Binnen de opleiding wordt gewerkt met een studiepuntensysteem. In een studiepuntensysteem wordt op een systematische manier punten verbonden aan alle onderdelen van het onderwijsprogramma.

Gedurende de opleiding kunnen er 80 studiepunten per jaar behaald worden. Studiepunten zijn gekoppeld aan de vakken tijdens de BOT, BPV-opdrachten en de examens. In het toetsplan kun je de verdeling van de studiepunten zien.

Het studiepuntensysteem biedt de mogelijkheid om de studievoortgang op heldere wijze inzichtelijk te maken en de kennis, vaardigheden, houding en inzet op een passende manier te belonen. De toegekende studiepunten aan de examens (kwalificerend) zijn indicatief bedoeld voor de voortgangsmeting. Op deze manier maken we inzichtelijk welke studiebelasting hier voor de student aan verbonden is.

Je krijgt de studiepunten toegekend als de prestatie die ervoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen. Je studiepunten worden in DsDo geregistreerd. Let op: er bestaan ook formatieve toetsen. Formatieve toetsen hebben als doel om jezelf en je docenten inzicht te geven in waar je op dat moment staat. Voor deze toetsen ontvang je geen studiepunten.


Herkansen

Voor alle onderdelen (ook voor de examens) is er bij een onvoldoende resultaat gedurende het schooljaar één reguliere herkansing.

Voor examens geldt dat de herkansing plaatsvindt in de daaropvolgende periode.

Voor toetsen geldt dat de toetsen binnen dezelfde onderwijsperiode plaatsvinden of binnen 10 weken binnen de daaropvolgende onderwijsperiode.


Aanwezigheid

Voor je ontwikkeling en de voortgang van je opleiding is het belangrijk dat je bij alle onderwijsactiviteiten aanwezig bent. Dit geldt natuurlijk voor alle studenten. De docenten registreren aan het begin van de les digitaal wie er aan- en afwezig is. Deze aanwezigheidsregistratie (AWR) is in te zien door zowel de studentenadministratie als door jou zelf (via SharePoint).


IJK-momenten

Met regelmaat wordt de ontwikkelingsvoortgang van de studenten vastgesteld en besproken: de IJK-momenten. De student bespreekt de studievoortgang met zijn LOB’er, waarbij de LOB’er de feedback duidelijk onderbouwt en de student kans geeft hierop te reageren. De student bereidt dit moment voor door alle relevante gegevens te verzamelen volgens een vast format.

 

Voortgangscriteria

Het aantal studiepunten dat je haalt, is bepalend voor je studievoortgang. Per leerjaar gelden er specifieke eisen.


Startbewijs

De student kan alleen dan starten met het examen van een werkproces als de student een startbewijs voor dat betreffende werkproces heeft ontvangen. Het startbewijs per werkproces wordt afgegeven nadat de BPV-oefenopdracht van het werkproces met een voldoende is afgerond en het beroepsvak of –vakken voor dat werkproces met een voldoende is/zijn afgerond.

De student kan alleen dan starten met het examen van een keuzedeel als de student een startbewijs voor dat betreffende keuzedeel heeft ontvangen. Het startbewijs wordt afgegeven nadat de vastgestelde opdrachten met succes zijn afgerond gedurende de looptijd van het keuzedeel.


Inspanningsverplichting LOB en LB

Voor LOB en LB geldt dat studenten moeten hebben voldaan aan de wettelijke inspanningsverplichting; alleen dan ontvangen ze hun diploma. Dit betekent dat de studenten de onderdelen LOB en LB alle positief moeten afronden.

 

IJK-moment 1 jaar 1

Semester
Week
Duur
Inhoud
Toelichting
1
13 of 14
15 minuten
 • Studieadvies op basis van de resultaten week 1-11 (zie Toetsplan)
 • Loopbaanvragen LOB
Het IJK-momentgesprek wordt door de LOB’er gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)

De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen week 1-11 aangetoond

Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden, zodat de student voldoende toegerust is voor de officiële toetsweek in week 18

Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

 

IJK-moment 2 jaar 1

Semester
Week
Duur
Inhoud
Toelichting
2
2 of 3
20 minuten
 • Evaluatie verbetertraject (indien van toepassing)
 • Studieadvies op basis van de resultaten semester 1 (zie Toetsplan)
 • Loopbaanvragen LOB
Het IJK-momentgesprek wordt door de LOB’er gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
= 40 studiepunten

Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping en/of versnellen of opstromen naar hoger niveau

Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd, inclusief officiële waarschuwingsbrief

 


IJK-moment 3 jaar 1

Semester
Week
Duur
Inhoud
Toelichting
2
13 of 14
20 minuten
 • Evaluatie verbetertraject (indien van toepassing)
 • Studieadvies op basis van de resultaten semester 1 en 2 (zie Toetsplan)
 • Loopbaanvragen LOB
Het IJK-momentgesprek wordt door de LOB’er gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Semester 2: alle onderdelen week 1-11 aangetoond
Semester 1: 40 studiepunten behaald

Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond/behaald

Verdieping en/of versnellen of opstromen naar hoger niveau
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond/behaald
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden, zodat de student voldoende toegerust is voor de officiële toetsweek in week 18
En/of
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject ten behoeve van niet behaalde onderdelen semester 1

Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd, inclusief officiële waarschuwingsbriefIJK-moment 4 jaar 1

Semester
Week
Duur
Inhoud
Toelichting
2
Na week 20
20 minuten
 • Evaluatie verbetertraject (indien van toepassing)
 • Bindend Studieadvies op basis van de resultaten jaar 1 (zie Toetsplan) 
 • Loopbaanvragen LOB
Het IJK-momentgesprek wordt door de LOB’er gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)

De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen jaar 1 behaald = 80 studiepunten

Positief Bindend Studieadvies

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Positief Bindend Studieadvies
Verdieping en/of versnellen of opstromen naar hoger niveau

Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
51 van de 69 studiepunten van de volgende onderdelen behaald:
 • Beroepsvakken
 • Keuzedeel
 • LB
 • LOB
 • BPV-oefenopdrachten
 • BPV-aanwezigheid
En daarbij BPV-aanwezigheid hoger dan 80% en 3 van de 4 BPV-oefenopdrachten behaald
En daarbij:
 • Nederlands gemiddeld minimaal een 4,5 (niveau 4) of 4,0 (niveau 3) en
 • Engels gemiddeld minimaal een 4,0 (niveau 4)
Positief Bindend Studieadvies
De student maakt samen met de LOB’er een verbeterplan
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Minder dan 51 van de 69 studiepunten van de volgende onderdelen behaald:
 • Beroepsvakken
 • Keuzedeel
 • LB
 • LOB
 • BPV-oefenopdrachten
 • BPV-aanwezigheid
En/of BPV-aanwezigheid minder dan 80% en/of minder dan 3 van de 4 BPV-oefenopdrachten behaald
En/of
 • Nederlands gemiddeld lager dan een 4,5 (niveau 4) of 4,0 (niveau 3) en/of
 • Engels gemiddeld lager dan een 4,0 (niveau 4)
Negatief Bindend Studieadvies
Het BSA wordt schriftelijk met de student gecommuniceerd


IJK-momenten en voortgangscriteria jaar 2 en 3

Beschrijving IJK-momenten (klik hier)

Semester
Periode
Duur
Inhoud
3
Week 12
15 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

4
Week 2
15 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

4
Week 18
20 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

5
Week 12
15 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

6
Week 2
15 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

6
Week 18
20 minuten
Aanwezigheid
Resultaten toetsen volgens toetsplan
BPV-verklaring
Afgifte startbewijzen

 

Voortgangscriteria jaar 2 en 3 

De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen uit de betreffende periode behaald

Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen uit de betreffende periode bovengemiddeld aangetoond

Verdieping en/of versnellen of opstromen naar hoger niveau
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet behaald
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject

Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

 

 

 

 

Naar boven
/var/www/bib-mzdocenten-albeda.learningmatters.nl