Voortgangssystematiek 2019-2022

Voortgangssystematiek 2019

Beoordeling van de studievoortgang
Bij de voortgang van je studie gaat het om je studieresultaten en om de ontwikkeling van je beroepshouding. Bij je studieresultaten kijken we naar jouw voortgang gedurende het schooljaar èn naar de resultaten van je examens. Bij de beroepshouding draait het om zaken als aanwezigheid, op tijd komen en je gedragen zoals past bij het werk waar je voor wordt opgeleid. Samen met je LOB’er sta je tijdens de lessen LOB regelmatig stil bij hoe het met jouw studie gaat.

IJK-momenten
Binnen de opleiding wordt gewerkt met IJk-momenten. Tijdens deze momenten wordt jouw ontwikkelingsvoortgang vastgesteld en besproken. Dit gebeurt door een onafhankelijke beoordelaar (assessor). Je bereidt de IJk-momenten voor door alle relevante gegevens te verzamelen volgens een vast format.

Voortgangscriteria
Aan alle IJK-momenten moet zijn voldaan. Indien dit niet het geval is, dan wordt er een plan van aanpak vastgesteld waarin staat beschreven hoe je alsnog aan de eisen van het IJk-moment kunt voldoen. Per IJK-moment gelden er specifieke eisen.

Aanwezigheid
Voor je ontwikkeling en de voortgang van je opleiding is het belangrijk dat je bij alle onderwijsactiviteiten aanwezig bent. De docenten registreren aan het begin van de les digitaal wie er aan- en afwezig is. Deze aanwezigheidsregistratie (AWR) is in te zien door zowel de studentenadministratie als door jou zelf (via SharePoint). Er geldt een aanwezigheidspercentage van 90%.

Herkansen
Voor alle onderdelen uit het Toets- en Examenplan is er bij een onvoldoende resultaat gedurende het schooljaar één reguliere herkansing.

Startbewijs
Je kunt alleen dan starten met het examen van een werkproces als je een startbewijs voor dat betreffende werkproces hebt ontvangen. Het startbewijs per werkproces wordt afgegeven nadat de BPV-oefenopdracht van het werkproces met een voldoende is afgerond en het beroepsvak of –vakken voor dat werkproces met een voldoende is/zijn afgerond.

Je kunt alleen dan starten met het examen van een keuzedeel als je een startbewijs voor dat betreffende keuzedeel hebt ontvangen. Het startbewijs wordt afgegeven nadat de vastgestelde opdrachten met succes zijn afgerond gedurende de looptijd van het keuzedeel.

Inspanningsverplichting LOB en LB
Voor LOB en LB geldt dat je moet hebben voldaan aan de wettelijke inspanningsverplichting; alleen dan ontvang je je diploma. Dit betekent dat je de onderdelen LOB en LB alle positief moet afronden.


IJK-MOMENTEN JAAR 1

IJK-MOMENT 1 

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
1
10
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Nulmeting NER
Opdracht zelfreflectie
Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

IJK-MOMENT 2 

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
2
2
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

IJK-MOMENT 3 

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
2
18
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd


IJK-MOMENTEN JAAR 2

IJK-MOMENT 4 

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
3 12 15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

 IJK-MOMENT 5

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
4
2
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

IJK-MOMENT 6

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
4
18 15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

IJK-MOMENTEN JAAR 3

IJK-MOMENT 7

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
5
12
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Resultaten gemaakte toetsen
Opdracht zelfreflectie
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd


IJK-MOMENTEN JAAR 3

IJK-MOMENT 8

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
6
2
15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd


IJK-MOMENT 9

Semester
Week
Duur
Aan te leveren door de student (klik hier) 
Toelichting
6
18 15 minuten
Bewijs van voldoende aanwezigheid
Opdracht zelfreflectie
Resultaten gemaakte toetsen
BPV-verklaring
Startbewijzen examens basisdeel en profieldeel en keuzedeel

Het IJK-momentgesprek wordt door de assessor gevoerd met de student (eventueel in bijzijn van ouder/ voogd/ wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid)
De student vertoont
Criteria
Studieadvies
Toelichting
Gewenste voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen aangetoond
Doorgaan met de opleiding

Bovengemiddelde voortgangsontwikkeling
Alle onderdelen bovengemiddeld aangetoond
Verdieping aanbieden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd
Onvoldoende voortgangsontwikkeling
Een of meer onderdelen niet aangetoond
De student volgt buiten de reguliere lessen om een verbetertraject gericht op het bijspijkeren van achterstanden
Afspraken worden vastgelegd in een concreet plan met een vastgestelde looptijd

 

 

 

 

Naar boven
/var/www/bib-mzdocenten-albeda.learningmatters.nl